Pylvästuotanto

Leimikosta
pylväiksi

Pylvästuotanto

Tuotanto Luumäellä

Leimikoista huolellisesti valitut pylväät kuljetetaan pylväsasemalle, jossa ne kuoritaan koneellisesti. Kuorinnan jälkeen pylväät siirretään taapeleihin, joissa ne kuivataan luontaisesti.

Kuivauksen jälkeen pylväät sorvataan ja työstetään asiakkaan haluamin merkinnöin, porauksin sekä tehdään muut mahdolliset työstöt.

Vuosittain hakkaamme noin 40.000 m³ puutavaraa.

Sorvaus

Pylväät menossa sorvaukseen

Pylväitä menossa sorvaukseen

Valmiit pylväät

Pylväät menossa sorvaukseen

Sorvattuja pylväitä

Puolen vuosisadan perinteillä