Tuotanto Luumäellä

Puhelinpylväiden tuotanto

Leimikoista huolellisesti valitut pylväät kuljetetaan pylväsasemalle, jossa ne kuoritaan koneellisesti. Kuorinnan jälkeen pylväät siirretään taapeleihin, joissa ne kuivataan luontaisesti. Kuivauksen jälkeen pylväät sorvataan ja työstetään asiakkaan haluamin merkinnöin, porauksin sekä tehdään muut mahdolliset työstöt.
Vuosittain hakkaamme noin 40.000 m³ puutavaraa.